De Witte Wieven Zwiep

BERICHT

Vanaf 1 augustus 2016 moeten wij stoppen met het restaurant. De eigenaar W. Zeijlemaker te Zutphen heeft het huurcontract ontbonden, ondanks de toezegging dat het huurcontract verlengd zou worden met vijf jaar.

Voor ons heeft deze beëindiging grote financiële gevolgen. Temeer omdat het contract wordt beëindigd, voordat het hoogseizoen begint, een periode waarin de omzet gestaag toeneemt.

Pogingen om het huurcontract toch voort te zetten, worden door de eigenaar pertinent naast zich neergelegd. Hij weigert verdere samenwerking. De redenen hiervoor liggen op een breder terrein, dan alleen financiële redenen. Om juridische procedures te voorkomen, kunnen wij hier niet nader op ingaan.

Wij danken iedereen die de afgelopen twee en een half jaar belangstelling heeft getoond voor ons restaurant.

Henry & Jenny van den Berg

 

 

 

 

 

 

De Legende

Lang geleden woonde in Zwiep aan de rand van de berg een boer met veel bezittingen.

Meer lezen

Witte Wieventocht

Mocht u de legende van de witte wieven in het echt willen beleven en wilt u een avondje griezelen

Meer lezen

Eten & Drinken

Wij nodigen u uit in ons restaurant om gebruik te maken van onze uitstekende keuken.

Meer lezen

Uitspanning

Uitspanning de Witte Wieven ligt in Zwiep (Lochem) en omvat een restaurant met een buitengebied

Meer lezen